Diputació de Girona

Detalls del programa

 

El “Girona, territori cardioprotegit” ja ha suposat la implantació d’una xarxa de 783 desfibril·ladors automàtics (DEA) d’ús públic arreu del territori gironí. Tots els municipis de la demarcació disposen de, com a mínim, un aparell. La resta de DEA’s s’ha distribuït segons criteris objectius com ara el nombre d’habitants, les instal·lacions/grups de població de risc o els vehicles de serveis de primera intervenció.

Actualment, Dipsalut ha cedit 502 desfibril·ladors “fixos”, 241 de “mòbils” i 40, “lliures”.

Els anomenats “desfibril·ladors fixos” estan protegits per una caixa situada dins una columna. S’ubiquen a places, carrers, façanes d’equipaments..., és a dir, a espais de molta concurrència o que, per les seves característiques, congreguen població o activitats de risc. Les columnes estan connectades al Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que rep una alerta en el mateix moment en què algú agafa un desfibril·lador. Així pot enviar ràpidament una ambulància al lloc dels fets. També avisen el proveïdor del servei per tal que pugui substituir ràpidament el DEA que s’ha utilitzat.

Els DEA “mòbils” van dins de vehicles dels serveis d’emergències com ara policies locals, vigilants municipals, equips de protecció civil i mossos d'esquadra.

Els desfibril·ladors “lliures” serveixen per cardioprotegir esdeveniments puntuals i activitats de temporada.

A banda de cedir gratuïtament els desfibril·ladors i instal·lar-los, Dipsalut es responsabilitza de la seva gestió integral. S’encarrega, doncs, del control, la vigilància, la informació i el manteniment de la xarxa de desfibril·ladors. El manteniment inclou: revisions anuals, neteja interior i exterior de la cabina, resolució de les incidències, la substitució de desfibril·ladors utilitzats o avariats i el canvi de bateries i dels elèctrodes sempre que calgui i en un termini màxim de 24 hores.

Paral·lelament, Dipsalut facilita formació sobre la utilització idònia dels aparells i endega accions arreu de la demarcació per donar a conèixer el “Girona, territori cardioprotegit”, la ubicació concreta dels aparells i com cal fer-los servir en cas d’urgència.        

Els resultats del “Girona, territori cardioprotegit” s’aniran recollint i avaluant per tal de poder ectreure’n conclusions i introduir millores al programa. Es farà durant 10 anys en el marc de l’estudi “Girona, Vital”, endegat per la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona.

A Catalunya, el Decret 151/2012 de 20 de novembre obre la possibilitat de l’accés públic a la desfibril·lació, en el cas d’aparells ubicats a la via pública, i, en qualsevol cas, i amb independència de la ubicació de l’aparell, en supòsits de necessitat, quan no hi hagi disponible un primer interventor (persona formada).

 

Imatges  

Imatge ús del DEA

Compartir